Wyjątkowa tektonika Afryki

Ukształtowanie tektoniczne krajów i kontynentów, to niezwykle istotna informacja nie tylko dla mieszkańców danego miejsca, ale również dla turystów. Tektonika to przede wszystkim bezpieczeństwo pobytu w danym miejscu. Płyty tektoniczne są bowiem w ciągłym ruchu. Ten ruch powoduje trzęsienia ziemi, ruchy dna oceanicznego i powstawanie fal zwanych tsunami. Afryka leży w całości na płycie afrykańskiej. To największa z płyt na ziemi. Daje więc ona znaczne poczucie bezpieczeństwa, nie tylko mieszkańcom, ale również przyjezdnym. Nawet jeżeli płyta zacznie się poruszać, to nie zderzy się w najbliższej okolicy z inną, a dzięki temu nie dojdzie do żadnego kataklizmu. Takich nieszczęść można spodziewać się przede wszystkim na styku płyt. Płyty tektoniczne, to jednakże nie tylko zagrożenia. To również ukształtowanie terenu w danym miejscu. I tak, najważniejszymi i najbardziej charakterystycznymi strukturami geologicznymi w Afryce, powstałymi już wiele milionów lat temu są Góry Przylądkowe i Góry Atlas. Jednakże, największą strukturą są Wielkie Rowy Afrykańskie. Każda z płyt tektonicznych ziemi ma swoje szczególne elementy, jak platformy i tarcze. To samo dotyczy płyty afrykańskiej. Składa się ona z platformy afrykańskiej i wielu licznych tarcz, wzniesień i synekliz. Ich dokładna analiza nie jest w tym miejscu konieczna, dość wspomnieć, że ich obecność wpływa bezpośrednio na ten krajobraz, który widzimy, czyli liczne góry, wzniesienia, pasma górskie, jak również zapadliska, czy właśnie rowy afrykańskie.

Both comments and pings are currently closed.