1

2

3

4

5

 

Voodoo – synkretyzm religijny

Tradycyjne wierzenia mieszkańców Afryki zaczynały być wypierane w dziewiętnastym wieku – pierwszy raz Afrykańczyków chcieli nawracać chrześcijanie. Jednak w ten sposób powstało voodoo jako oddzielna religia! Mimo tego, że najczęściej voodoo kojarzy nam się z okolicami Karaibów to w Bennie, w roku tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym szóstym uznano ją jako religię, którą wyznaje aż ponad pięćdziesiąt procent mieszkańców! Voodoo można postrzegać zarówno jako religię jak i jako kult pewnych idei. Ważne jest to, że rozprzestrzenia się z to z dużym powodzeniem w Ameryce Południowej oraz właśnie w Czarnej Afryce. W religii tej istnieje najważniejszy bóg (Mawu) oraz kilku innych, mniejszych, ale również bardzo ważnych bóstw –właśnie oni nazywani są voodoo (wudu). Każdy z nich ma swoje święto, w czasie którego należy składać im określone ofiary. Najmniejsze bóstwa najczęściej uważane są za dusze zmarłych – właśnie w ten sposób wyznawcy mogą nawiązywać z nimi kontakt. Aby móc nawiązać kontakt z bóstwami należy mieć pośrednika, którym może być zarówno mężczyzna, jak i kobieta. Duchy zmarłych mogą wrócić oraz zabić innych członków rodziny zmarłego, dlatego wszystkim bardzo zależy na kontakcie z tymi duszami. Tak ludzie popadają w ubóstwo, ponieważ często wszystko sprzedają, aby złożyć ofiarę duchowi za zachowanie przy życiu rodziny.

Afryka a religia

Mimo tego, że w Afryce większość mieszkańców to wyznawcy Islamu bardzo dużo ludzi nadal kultywuje stare wyznania. Pierwotne wierzenia stanowiły zarówno religie politeistyczne jak i monoteistyczne. Wszystko zależało od konkretnego ludu bądź ich grup. Mimo braku wzajemnych związków między tymi religiami, niektóre rzeczy nawet do dziś występują w bardzo różnych ludach oraz plemionach. Dotyczy to zwłaszcza grup, które żyją w swoim sąsiedztwie bądź niedalekiej okolicy. Wierzenia te zostały wyparte w części północnej właśnie przez islam – działo się tak w czasie podbojów arabskich. W niektórych wioskach znajdujących się w górach Atlas w środowisku ludzi widać jednak niektóre pozostałości po dawnych wierzeniach w czasie praktyk religijnych. Najwidoczniej mimo wpływu islamu i chrześcijaństwa w części zwanej Czarną Afryką nadal najważniejsze są obrzędy religii przodków. Religie te jednak nie pełnią funkcji sakralnych, ponadto mimo zburzenia przez Muzułmanów lub chrześcijan rodzimych świątyń nikt ich później nie odbudowywał. Religie te najczęściej dotyczą kultur do jednego, najważniejszego bóstwa, które wie wszystko oraz nieustannie obserwuje ludzi na ziemi. Ponadto może ono wymierzać nagrody oraz kary swoim wiernym adekwatnie do ich postępowania w życiu codziennym. Często ludzie składają swoim bóstwom ofiary ze zwierząt – w dawnych czasach poświęcano również ludzi.

Egzotyczne zwierzęta Afryki

Afryka słynie z obecności dużej ilości egzotycznych zwierząt, które są w stanie żyć tylko w klimacie tego kontynentu. W okolicach równika żyją przede wszystkim małpy (również człekokształtne). Ponadto znajdują się tam również lwy, słonie, bawoły, leopardy, szakale oraz krokodyle. To właśnie tam żyją piękne, jaskrawokolorowe papugi oraz bardzo dużo owadów, które często są nośnikami groźnych dla człowieka chorób. Różnego rodzaju zwierzęta kopytne oraz dzikie koty żyją na sawannach. W okolicach bagien żyją przede wszystkim małe zwierzęta oraz wielkie ilości owadów. Na północnym wybrzeżu Afryki żyje bardzo dużo zwierząt, które świetnie radzą sobie również w warunkach europejskich. Dlatego można tam spotkać dużo jeleni, magotów, gazeli, owiec, szalaki, hien, niektórych ptaków (takich jak strusie, żurawie, pelikany lub flemingi) oraz niektóre gady, takie jak żmija, kameleon. W tamtych okolicach żyją również skorpiony. Madagaskar jest postrzegany jako oddzielne miejsce ze względu na fakt, że państwo to znajduje się na wyspie. Większość zwierząt może na nich żyć podobnie jak na pozostałych obszarach Afryki, jednak mamy tam do czynienia tylko z lemurami – nie spotkamy tam żadnego innego gatunku małp. Jak widać Afryka jest bardzo zróżnicowana pod kątem flory!

Rośliny w Afryce

Afryka jest bardzo mało zurbanizowanym kontynentem, w związku z czym jej największe walory dotyczą przede wszystkim elementów przyrody. Właśnie dlatego warto wybrać się do krajów afrykańskich ze względu na niezwykłą roślinność! Mamy tam do czynienia z bardzo różnymi gatunkami, które są oczywistym następstwem tamtejszej strefy klimatycznej oraz licznych opadów. Afryka tworzy aż trzy strefy roślinne. Najciekawsza to strefa holarktyczna, która znajduje się nad Morzem Śródziemnym. Ponadto strefa przylądkowa ma miejsce na niewielkiej części południa kontynentu oraz strefa peleotropikalna, która rozciąga się praktycznie na całej powierzchni Afryki! Gatunki roślin w większości stanowią florę peleotropikalną, jednak bardzo często mamy do czynienia z mieszankami gatunków charakterystycznych zarówno dla Europy, jak i dla Azji. Dlatego wybrzeże Morza Śródziemnego bardziej przypomina Azję pod względem roślinności. Flora Sahary występuje bardzo rzadko – jedynie w tych miejscach, gdzie mamy do czynienia z oazami wodnymi. Reliktowa flora którą reprezentuje dracena znajduje się przede wszystkim na dwóch przeciwległych krańcach kontynentu – chodzi o Wyspy Kanaryjskie (bardzo popularne zwłaszcza w środowisku ludzi, którzy chcą wyjechać gdzieś na miesiąc miodowy) oraz Sokotra. Rozmieszczenie afrykańskiej roślinności jest bardzo symetryczne pod względem położenia równika.

Czwarta wyspa świata

Na wyspie Madagaskar znajduje się państwo, które należy do kontynentu afrykańskiego. Znajduje się ona na zachodzie oceanu Indyjskiego, co stanowi południowe i wschodnie wybrzeże Afryki. Mało osób wie o tym, że ta wyspa (słynąca przede wszystkim dzięki filmowi amerykańskiemu o tym samym tytule) to czwarta pod kątem wielkości wyspa na świecie! To nie jest zurbanizowana wyspa, dlatego przeważa tam pasterstwo, hodowla zwierząt oraz dosyć prymitywna uprawa roślin. Ludzie zajmują się przede wszystkim prowadzeniem prymitywnego rolnictwa, zbieractwem, eksploatacją drewna myślistwem i oczywiście rolnictwem (zwłaszcza w obszarze śródziemnomorskim). Na Madagaskarze mamy do czynienia z dwiema strefami roślinnymi: centrum oraz południe wyspy stanowią sawanny, natomiast na części północnej znajdują się suche lasy podrównikowe. Jeżeli chodzi o klimat na Madagaskarze mamy do czynienia z klimatem równikowym, jednak na wyżynach temperatura jest troszeczkę niższa. Temperatura nie jest problemem dla turystów, ponieważ średnia temperatura wynosi około dwudziestu stopni Celsjusza. Ciekawe jest to, że w całym kraju przeważają religie lokalne, których wyznawcy stanowią aż ponad czterdzieści cztery procent wszystkich mieszkańców. Na drugim miejscu jest głównie luteranizm (czyli chrześcijaństwo protestanckie.

Strefa pustynna Afryki

Bardziej wytrwali i dzielni turyści, którzy wybierają się do Afryki będą zainteresowani przede wszystkim Saharą – to strefa pustynna, która przyciąga naprawdę najodważniejszych turystów. Znajduje się ona w północnej części kontynentu. Jest to największy obszar gorącej pustyni, ponieważ wynosi ona aż dziewięć milionów, sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta kilometrów kwadratowych. Jej długość wynosi aż pięć tysięcy siedemset kilometrów, roznosi się ona od Oceanu Atlantyckiego (wschód) po Morze Zachodnie (Zachód). Góry Atlas oraz wybrzeże Morza Śródziemnego ograniczają ją od strony północnej. Najciekawsze jest to, że Sahara znajduje się na terytorium aż jedenastu państw! Leży ona w Maroko, w Algierii, w Tunezji, w Libii, w Egipcie, w Saharze Zachodniej (która stanowi oddzielny kraj), w Mauretanii, w Mali, w Nigru, w Czadzie oraz w Sudanie. Ponadto Sahara sama w sobie stanowi czternaście oddzielnych pustyń! Bardzo interesującym tematem są gleby Sahary, gdzie praktycznie nie ma terenów próchniczych – właśnie dlatego tam praktycznie nie ma roślin, z niewielkimi wyjątkami. Znajdują się jednak miejsca, w których pojawiają się oazy wodne – tam możemy podziwiać bujną roślinność. Trudno w to uwierzyć, jednak mimo bardzo trudnych warunków życiowych niektórzy ludzie zamieszkują tereny Sahary.

Ciepło, jeszcze cieplej… gorąco!

Temperatura Afryki jest jednym z głównych powodów tego, że niektórzy turyści rezygnują z wyjazdu w tej rejony. Rzeczywiście czasami panujące tam upały mogą być wręcz śmiertelnie groźne dla Polaków, w których klimat jest jednak jasno określony. Najwyższa temperatura w Afryce występuje w lipcu na Saharze, gdzie termometry najczęściej wahają się w granicach między trzydziestoma sześcioma stopniami a pięćdziesięcioma siedmioma stopniami Celsjusza. Podobnie rzecz wygląda w bardzo turystycznym Egipcie, który znajduje się nad Morzem Czarnym, mimo że temperatura jest tam nieznacznie niższa. Najniższe temperatury w lipcu mogą być nawet niższe od Polskich warunków, ponieważ potrafią sięgać dziesięciu stopni Celsjusza w RPA. W styczniu sytuacja na całym kontynencie jest dosyć podobna. Najwyżej jest w okolicach Madagaskaru, w Ghanie i w innych częściach północnego wybrzeża – temperatura może tam sięgać dwudziestu ośmiu stopni Celsjusza. Na Saharze może być nawet poniżej dwunastu stipni, jednak temperatura całego kontynentu waha się w granicach między dwudziestoma a dwudziestoma ośmioma stopniami. Jeżeli chodzi o średnią temperaturę przez okres całego roku na pewno najcieplej będzie na Saharze, zwłaszcza w części zachodniej! Najbezpieczniej jednak jest w rejonie RPA. Jak widać temperatura Afryki wcale nie musi być taka straszna, jak może nam się wydawać.

Klimat kontynentu afrykańskiego

Wszystkie strefy klimatyczne, które są gorące i bardzo gorące znajdują się na kontynencie afrykańskim – zgodnie z podziałem Koppena. Znajduje się również kilka podstref klimatu umiarkowanego oraz (w niektórych miejscach) chłodny klimat umiarkowany oceaniczny. Niemniej ważny jest również podział Okołowicza oraz Martyn. Zgodnie z nim Afryka znajduje się w strefach okołorównikowej oraz zwrotnikowej, którą należy podzielić na śródziemnomorską (w części północnej) saharyjsko-arabską (w części południowej) oraz na afrykańsko-madagaskarską. Czasami wyróżnia się również strefę równikową, podrównikową, zwrotnikową oraz podzwrotnikową. Strefy klimatyczne są dosyć symetryczne w stosunku do równika. Jednak ponieważ część północna jest dosyć rozciągła tamtejszy klimat jest typowo kontynentalny – nie występuje on w części południowej. Prądy morskie mają również bardzo duże znaczenie ze względu na zwartą linię brzegową. Klimat Afryki jest również bardzo zróżnicowany ze względu na przeszkody orograficzne występujące przede wszystkim w Wielkich Rowach Afrykańskich. Ponieważ kontynent afrykański znajduje się po obu stronach równika w czasie lipca na północy panuje gorące lato, natomiast na południu jest zima. Zróżnicowany klimat afrykański jest również przyczyną dosyć dużego zainteresowania turystów.

Równik i południk

Afryka jest bardzo niezwykłym kontynentem przede wszystkim dlatego, że znajduje się po obu stronach zarówno równika, jak i południka. Największa jej część jednak znajduje się na południu oraz zachodzie od miejsca, w którym równik przecina się z południkiem. Najwięcej turystów zainteresowanych geografią wybierają się na przylądek Biały, Almadi, przylądek Igielny oraz Hafun, ponieważ tam znajdują się punkty graniczne. Jeżeli chodzi o całą rozciągłość południkową wynosi ona osiem tysięcy kilometrów. Siedem tysięcy czterysta wynosi rozciągłość równoleżnikowa Afryki. To tam na Ziemi jest największe usłonecznienie, ponieważ szerokości geograficzne Afryki są bardzo niskie. W znacznej większości granice kontynentu dotykają bezpośrednio oceanów. Chodzi oczywiście o ocean Atlantycki oraz ocean Indyjskim które opływają kontynent! Morze Śródziemne jest jedynym które dotyka bezpośrednio kontynent – to ono oddziela Afrykę od Europy. Jeżeli chodzi o granicę z Azją Afrykę dzieli Morze Czerwone, które jest częścią oceanu Indyjskiego. Jest tylko jedna lądowa granica, którą stanowi przesmyk Sueski długości stu dwudziestu kilometrów. Znajduje się na nim kanał sueski, który w przeszłości stanowiły jeziora – Wielkie Jezioro Gorzkie, Małe Jezioro Gorzkie oraz Manzila i Timsah. Jak widać to naprawdę wyjątkowy kontynent, do którego warto pojechać nawet ze względu na jego położenie geograficzne.

Prawie największy kontynent świata

Już na pierwszy rzut oka Azja jest największym kontynentem na Ziemi, jednak reszta jest (optycznie) porównywalna. Mało kto wie, że to właśnie Afryka jest zaraz po Azji największym na świecie kontynentem, ponieważ ma trzydzieści i trzydzieści siedem setnych milionów kilometrów kwadratowych. Jeżeli chodzi o całą powierzchnię lądową na świecie Afryka zajmuje aż dwadzieścia i trzy dziesiąte procenta. Jednak kontynent ten ma pewną cechę charakterystyczną, która przyciąga do siebie mnóstwo turystów – zwłaszcza tych, którzy interesują się geografią! Mianowicie chodzi o południk, równik oraz oba zwrotniki. W ubiegłym roku w Afryce mieszkało piętnaście procent ludzi z całego świata – to stanowi około miliarda i siedemdziesięciu milionów ludzi. To tam jest najwyższy przyrost naturalny, ponieważ wynosi on aż dwadzieścia cztery promile na rok. Niestety w Afryce ludzie żyją najkrócej, ponieważ średnia długość życia Afrykańczyka wynosi tylko czterdzieści siedem lat: prawdopodobnie dlatego ilość dzieci w stosunku do dorosłych jest bardzo duża: aż czterdzieści cztery procent. Niestety również w Afryce jest największa liczba ludzi chorych na AIDS. Dużą ciekawostką jest to, że w Afryka jest najmniej zurbanizowanym kontynentem świata – miasta zajmują tam tylko trzydzieści dziewięć procent powierzchni całego terytorium.