1

2

3

4

5

 

Stabilne państwo afrykańskiego

Jednym z najbardziej rozwiniętych pod względem gospodarczym i najbardziej stabilnym pod względem politycznym państwem położonych w Afryce Zachodniej jest Senegal. Państwo to jest niewielkim państwem, jednak ze względu na swoje położenie jest jednym z najważniejszych państw w tej części kontynentu. Przez terytorium Senegalu prowadzą bowiem ważne szlaki komunikacyjne, które łączą region subsaharyjski, Sahel, z wybrzeżem Oceanu Atlantyckiego. Stolicą Senegalu jest Dakar, który jest jednocześnie jednym z największych portów morskich w tym regionie. Na obszarze Senegalu położone jest najdalej na zachód wysunięty punkt kontynentalnej Afryki. Punktem tym jest przylądek Alamdi, który leży na półwyspie Zielony Przylądek. Na obszarze Senegalu występują jedynie 2 pory roku: pora deszczowa, która na południu kraju trwa od czerwca do października, a na północy kraju od lipca do września oraz pora sucha, która występuje w pozostałych miesiącach. Państwo to zamieszkałe jest przez wiele plemion. Wśród tych plemion najliczniejsze jest plemię Wolofów zamieszkujące zachodnie rejony Senegalu. W tej części kraju żyją także Sererowie. Większość zamieszkujących Senegal plemion zajmuje się rolnictwem i rybołówstwem. Senegal uzyskał niepodległość w roku 1960. Do tego roku pozostawał pod protektoratem Francji.

Państwo nad Oceanem Atlantyckim

Nad Oceanem Atlantyckim, w południowo-zachodniej części Afryki położona jest Angola. Angola, podobnie jak wiele innych państw położonych na kontynencie afrykańskim, jest państwem biednym. Wielu jej mieszkańców nie umie ani pisać, ani czytać. W przeszłości Angola była kolonią portugalską. 90 % powierzchni Angoli to wyżynny płaskowyż. Zachód kraju zajmują 2 łańcuchy górskie: Szela i Neve. Najwyższy szczyt Angoli położony jest na wyżynie Bije. Nosi on nazwę Moko i sięga 2620 m nad poziom morza. Państwo to jest położone w strefie klimatu podrównikowego. Dlatego też na północy kraju jest wilgotno, zaś na południu i w części środkowej, sucho. Największe rzeki Angoli to Kunene, Kubango, Kasai i Kuanza. Rzeki Kuanza i Kunene uchodzą do Oceanu Atlantyckiego. Północ kraju porastają wilgotne lasy równikowe. Obszar Angoli ma bardzo bogaty świat fauny. Na obszarze tego kraju żyje wiele bardzo cennych, ale niestety zagrożonych wyginięciem gatunków: słonie, czarne i białe nosorożce, lamparty i wiele innych. Angola uzyskała niepodległość w roku 1975. Okres ten rozpoczął w kraju wojnę domową, która trwała 26 lat. Angola jest krajem bardzo bogatym w surowce mineralne. Na obszarze Angoli występują złoża diamentów, rudy żelaza, ropa naftowa i gaz ziemny. Jednak zasoby te nie są w pełni wykorzystywane.

Drugie pod względem wielkości państwo

Jednym z państw położonych na kontynencie afrykańskim jest Algieria. Państwo to jest drugim pod względem powierzchni państwem Afryki. Północną część tego kraju zajmują góry Atlas. Część kraju położona jest na obszarze Sahary. Na wybrzeżu Algierii panuje klimat podzwrotnikowy morski, pozostałe obszary pozostają pod wpływem klimatu zwrotnikowego suchego i skrajnie suchego. Na obszarach tych latem temperatura przekracza 50 stopni Celsjusza, a roczna suma opadów w tym regionie to zaledwie 100 mm w ciągu roku. Przez stulecia Algieria pozostawała pod wpływem różnych kultur. W czasach starożytnych obszar współczesnej Algierii zamieszkiwały plemiona Berberów. W XII wieku przed naszą erą plemiona te podbili Fenicjanie, a ci z kolei w IX wieku przed naszą erą zostali podbici przez Kartaginę. W III wieku przed naszą erą powstało na obszarze Algierii królestwo Numidii, które dostało się najpierw pod panowanie Cesarstwa Rzymskiego, a następnie Cesarstwa Bizantyjskiego. W II połowie VII wieku Algieria została podbita przez Arabów. Od wieku XVI obszar dzisiejszej Algierii pozostawał pod panowaniem Imperium Osmańskiego, a od wieku XIX pod panowaniem francuskim. Algieria uzyskała niepodległość dopiero w roku 1962. Stolicą Algierii jest Algier. Miasto to zajmuje stoki Sahelu, leży nad Morzem Śródziemnym.

Ogólnie o Afryce

Afryka jest drugim pod względem wielkości kontynentem na kuli ziemskiej. Kontynent ten zajmuje ponad 60° szerokości geograficznej. Praktycznie w połowie Afrykę przecina równik. Dzięki temu strefy klimatyczne w Afryce ułożyły się niemal symetrycznie. Najpierw znajdziemy w Afryce wiecznie zielone lasy równikowe, następnie sawanny w strefie zwrotnikowej, pustynie i suche stepy, a na koniec roślinność śródziemnomorską. Gatunki roślin w Afryce rozmieszczone są bardzo nieregularnie. Dolina Konga jest obszarem bardzo bogatym pod względem botanicznym, ale 25 % powierzchni kontynentu zajmują obszary pustynne i półpustynne, bardzo ubogie w szatę roślinną. W centralnej części Afryki rosną wilgotne lasy równikowe. Do tej strefy należy pobrzeże Zatoki Gwinejskiej, obszar Kotliny Konga, wschodnia część wyspy Madagaskar oraz Komory, Maskareny i Seszele. Obszar wilgotnych lasów równikowych otaczają sawanny oraz suche zbiorowiska drzewiaste. Zajmują one pas o szerokości 800 km na północ i na południe od wilgotnych lasów równikowych. Północną część kontynentu, począwszy od wybrzeża Morza Śródziemnego, zajmują pustynie i półpustynie. Północny skrawek wybrzeża oraz region Atlasu zajmuje roślinność śródziemnomorska. Z regionu Atlasu pochodzą tak bardzo popularne w naszym kraju rośliny: cyklameny, hiacynty, piwonie.

Demokratyczna Republika Konga

Trzecim pod względem wielkości państwem położonym w Afryce jest Demokratyczna Republika Konga. Do roku 1997 państwo to nosiło nazwę Zair. Mimo dużych zasobów surowców mineralnych państwo to jest jednym z najbiedniejszych państw świata. Demokratyczna Republika Konga położona jest na obszarze Kotliny Konga. Na obszarze tego państwa położone są góry Mitumba, których szczyty sięgają 3305 m nad poziom morza oraz masyw Wirunga oraz Ruwenzori. Najwyższym szczytem masywu Wirunga jest Karisimbi o wysokości 4507 m n. p. m. ,a najwyższe wzniesienie masywu Ruwenzori to Margherita o wysokości 5109 m n. p. m. Duże zróżnicowanie rzeźby terenu zadecydowało o zróżnicowanym pod względem temperatury i opadów klimacie na terenie Demokratycznej Republiki Konga. W centrum kraju panuje klimat równikowy wilgotny, na południu kraju panuje klimat podrównikowy wilgotny. W północnej i środkowej części kraju roczne opady sięgają 2000 mm, na południu suma ta wynosi zaledwie 1000 mm w ciągu roku. 74 % powierzchni kraju porastają lasy równikowe. Lasy te wraz z malejącą sumą opadów przechodzą w sawanny i lasy galeriowe. Stolicą D. R. K. jest Kinszasa, która jest jednym z największych miast kontynentu afrykańskiego. Niezwykła przyroda tego kraju chroniona jest w wielu parkach i rezerwatach przyrody. Największa rzeka D. R. K. to rzeka Kongo.

Kraj bez dostępu do morza

Wśród państw afrykańskich, które zasługują na to aby poświęcić im kilka słów znajduje się między innymi Uganda. Jest to jedno z tych państw afrykańskich, które pozbawione są dostępu do morza. Uganda znajduje się we wschodniej części kontynentu afrykańskiego. To właśnie przez południową część tego kraju przebiega równik. Wiele osób spodziewa się więc tutaj niemiłosiernie wysokich temperatur. Tymczasem okazuje się, że temperatury powietrza w Ugandzie są dość łagodne i nie wiążą się z wywoływaniem mało komfortowego samopoczucia. Krajobraz Ugandy jest dość urozmaicony. Znajdziemy tutaj sawanny, które mają charakter równinny, jak również liczne wzgórza porozcinane dolinami, ale także góry. Góry położone są w miejscu, w którym Uganda graniczy z Kenią. Uganda to jeden z lepiej nawodnionych krajów na terenie Afryki. Aż siedemnaście procent powierzchni kraju zajęte jest przez mokradła oraz wody. To również na terenie Ugandy znajduje się słynne Jezioro Wiktorii. Pora deszczowa na terenie tego państwa ma miejsce dwa razy w roku. To właśnie dzięki temu krajobraz Ugandy pełny jest zieleni. Jest to właśnie jeden z powodów, dla których kraj ten bywa określany jako perła Afryki. Mówiąc o Ugandzie z całą pewnością nie wolno zapomnieć również o tym, że jest to kraj wielokulturowy, którego mieszkańcy są bardzo mocno przywiązani do historii.

Państwo we wschodniej Afryce

Jednym z krajów, które położone są w Afryce jest Tanzania. Znajdziemy ją we wschodniej części Afryki. Położona jest nad Oceanem Indyjskim. W XIX wieku Tanzania pozostawała pod silnymi wpływami brytyjskimi. To właśnie dlatego bez trudu uda nam się porozumieć tutaj po angielsku. Oprócz języka angielskiego mieszkańcy Tanzanii posługują się językiem suahili. Tanzania to nie tylko kraj położony na kontynencie. Do tego państwa zalicza się bowiem również wiele wysp. Najbardziej znaną spośród nich jest wyspa Zanzibar. Wyspa ta jest doskonałym przykładem na to jak pięknie można połączyć dwie kultury: arabską oraz afrykańską. Mówiąc o tej wyspie warto podkreślić, że była to wyspa, na której najdłużej utrzymywał się handel niewolnikami. Obecnie wyspa ta bywa bardzo często określana jako wyspa przypraw. Określenie to wzięło się stąd, że na wyspie tej uprawia się między innymi wanilię, cynamon oraz gałkę muszkatołową. Wyspa otoczona jest również przez ciepłe wody oceanu, które mają niesamowicie błękitny kolor. Znajdują się tutaj również przepiękne rafy. Z całą pewnością mogą więc wybrać się tutaj ci, którzy kochają spędzać czas na nurkowaniu. Na terenie Tanzanii położona jest najwyższa góra afryki, czyli Kilimandżaro. Wznosi się ona na wysokość 5895 metrów nad poziomem morza. Aby wspiąć się na górę potrzeba przynajmniej czterech dni.

Była kolonia brytyjska

Na terenie Afryki położone jest państwo, które niegdyś było kolonią brytyjską. Mowa oczywiście o Nigerii. Z całą pewnością jest to jeden z tych afrykańskich krajów, który jest niezwykle interesujący, a zarazem bajecznie kolorowy. Miesza się tutaj ponad dwieście pięćdziesiąt różnych kultur, ale również wierzeń, języków oraz historii. Z pewnością do Nigerii powinni wybrać się ci, którzy kochają muzykę. W Nigerii nieustannie bowiem dają się słyszeć rytmy juju, afrobeatu oraz reggae. Państwo to znajdziemy nad Zatoką Gwinejską. W przeważającej części Nigeria ma charakter nizinny. Na terenach położonych przy granicy z Kamerunem, a także w centrum kraju znajdują się jednak wyżyny. W Nigerii odnajdziemy również lasy tropikalne. Takie zróżnicowanie terenu sprawia, że w Nigerii występuje niezwykle bogata zarówno flora, jak i fauna. Niestety zarówno zwierzętom, jak i roślinom nieustannie zagrażają klęski ekologiczne. Liczba mieszkańców tego kraju nieustannie się zwiększa, a połacie drzew wycinane są coraz chętniej. Zwierzęta nie mają się gdzie podziać, wymierają rośliny. Na terenie Nigerii znajdują się jednak również parki narodowe oraz rezerwaty przyrody. W nich wycinka drzew jest na szczęście zabroniona. Jednym z ciekawszych jest Park Yankari. Na jego terenie żyje ponad sześćset gatunków ptaków.

Państwo w Afryce Zachodniej

Jednym z państw, które leżą na terytorium Afryki jest Ghana. Państwo to znajdziemy w zachodniej części Afryki. Znaczna część terytorium tego kraju pokryta jest przez sawanny. W jego centralnej części dość duże połacie terenu porośnięte są również przez lasy. Tym, co zwraca uwagę na terytorium Ghany jest rzeka Wolta. W roku 1964 zdecydowano o utworzeniu na niej zapory wodnej o nazwie Akosombo. Doprowadziło to do powstania wielkiego jeziora o tej samej nazwie co rzeka. To właśnie to jezioro zajmuje znaczną część południowo – wschodniej części Ghany. Miejscem, które na terenie Ghany znane jest bardzo dobrze jest Park Narodowy Mole. Znajdziemy go w północnej części Ghany. Leży on na terenie o powierzchni ponad pięciuset kilometrów kwadratowych. Z całą pewnością jest to jedno z bardziej niezwykłych miejsc tego typu jakie można odnaleźć na całym świecie. Jeżeli będziemy mieli szczęście to uda nam się na terenie parku wypatrzeć takie zwierzęta jak słonie, antylopy, małpy, krokodyle, lwy. Te ostatnie spotyka się niestety najrzadziej. Każdy, kto jest zainteresowany zwiedzaniem parku może to zrobić za niewielką opłatą. Zwiedzać park można zarówno pieszo, jak i poruszając się samochodem. Na terenie parku znajduje się również hotel. Z całą pewnością warto się w nim zatrzymać gdyż widok, który rozciąga się z okien jest po prostu niezapomniany.

O Afryce Południowej

Kiedy rozmawiamy o Afryce z całą pewnością musimy wspomnieć chociaż w kilku słowach o Afryce Południowej. Bardzo często ten region Afryki określany bywa jako region tęczowego narodu. To właśnie tą część Afryki podaje się jako przykład wspaniałego sukcesu. Nie należy oczywiście zapominać o tym, że liczne zmiany polityczne i społeczne nie zawsze zachodziły tutaj w sposób pokojowy. Mimo to region ten z całą pewnością może w przyszłość spoglądać z ogromną nadzieją. Krajobraz tego regionu Afryki jest niezwykle urozmaicony. Znajdziemy tutaj bowiem zarówno niziny, pustynie, jak i tereny górzyste. Niziny Afryki Południowej to w przeważającej części ziemie bardzo żyzne, na których uprawia się między innymi kukurydzę. Do wielkiego rozwoju tego regionu Afryki z całą pewnością przyczyniają się również ogromne złoża złota, uranu, diamentów, a także rudy żelaza. Pierwsi osadnicy europejscy pojawili się na tych terenach w XVII wieku. Wcześniej tereny te były zamieszkiwane jedynie przez plemiona afrykańskie. Afryka Południowa to region, który ma dla turystów naprawdę wiele do zaoferowania. Znajdują się tutaj przede wszystkim bajecznie pięknie plaże, które położone są nad oceanem. Jest to miejsce idealne dla tych, którzy kochają nurkowanie. Godny uwagi jest również położony w tej części Afryki Park Narodowy Krugera.